TİCARET ODA VİZE BAŞVURULARI İÇİN BELGE

1. PASAPORT (en az 6 aylık geçerlilik)
2. VERGİ LEVHASI FOT.(NOTERDEN TASTİKLİ)
3. GAYRİMENKUL FOT. (TAPU, VS...VARSA)
4. BANKA HESAP CÜZDANI (HESAP VARSA)
5. DAVETİYE (İŞ BAĞLANTISI GÖSTEREN DAV.
6. ODA KAYIT SURETİ 
7. FAALİYET BELGESİ
8. VİZE REFERANS BELGESİ
9. TİCARET SİCİL GAZETESİ
10.VİZE İŞLEM MASRAFI / 20.000.000-TL
11.İMZA SİRKÜLERİ (noterden olacak)
12.VİZE TALEP FORMU (odadan talep edilir
13.1 FOTOGRAF 
14.TİCARET ODASI DIŞINDA VARSA,ODA,DERNE
K,VAKIF,VS.KAYIT BELGESİ
15.EŞLER REFAKAT EDİYORSA ŞİRKET ORTAĞI 
İSE AYNI EVRAKLAR VERİLİR,EV HANIMLARI 
İÇİN EVLİLİK CÜZDANI ASLI GEREKİR.
16.KONS.VİZE ÜCRETİ OLARAK: 1ay 40dm,6ay
70dm,1 yıl 100dm,2yıl 160dm,3yıl 220dm

ANONİM ŞİRKETİ'NİN TİC.ODASINA KAYDI


1.Noter Onaylı Ana Sözleşme
2.Dilekçe
3.Kayıt Beyannamesi
4.İmzalı Meslek Grubu Listesi
5.T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname
6.Ortakların muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (3 adet)
7.Ortakların adet muhtardan onaylı ikametgah belgesi (3 adet)
8.Ortakların fotoğrafı (2 adet)
9.Yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin imza beyannamesi (3 adet) 
10.Yetkili tarafından imzalanmış “Şirket bildirim Formu” (4 adet)

ANONİM ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENENLER

ŞUBE AÇILIŞI:
1.MERKEZ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ONAYLI ANA SÖZLEŞME VE T.TİCARET SİCİLİ GAZETESİ.
2.MERKEZ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ONAYLI,KURULUŞUNDAN İTİBAREN ,ŞUBE AÇILIŞINA KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE YAPILAN TÜM DEĞİŞİKLİKLERE AİT BELGELER VE BUNLARIN YAYINLANDIĞI TİCARET SİCİLİ GAZETELERİ.(TARİH SIRASINA GÖRE)
3.ŞUBE AÇILIŞI İÇİN T.S.T.55.MADDEYE GÖRE DÜZENLENMİŞ MERKEZ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ALINMIŞ BELGE
4.ŞUBE AÇILIŞINA İLİŞKİN NOTERDEN ONAYLI KARAR ÖRNEĞİ. (2 ASIL,2 FOTOKOPİ)
BU KARARDA; ŞUBE UNVANI,SERMAYESİ,YETKİLİLERİ (İKAMET ADRESLERİ YAZILI OLARAK),TEMSİL ŞEKLİ,ADRESİ VE FAALİYET KONUSU AÇIKÇA BELİRTİLECEK.
5.ŞUBE YETKİLİSİNİN İKİŞER ADET NOTERDEN VEYA MUHTARDAN ONAYLI RESİMLİ NÜFUS CÜZDAN, İKAMETGAH BELGELERİ,FOTOĞRAFLARI
6.ŞUBE YETKİLİSİNİN İMZA BEYANNAMESİ (2 ADET)
7.DİLEKÇE
8.KAYIT BEYANNAMESİ
9.İMZALI MESLEK GRUBU LİSTESİ
10.T.S.T. NÜN 29.MADDESİ UYARINCA DÜZENLENECEK TAAHHÜTNAME

MERKEZİ BAŞKA V.D.OLUP ŞUBE İŞE BAŞLAMA


1- İkametgah Senedi / 1
2- Nüfus Cüzdan Sureti / 1
3- İmza Sirküleri / 1
4- Yapı Ruhsatı Fotokopisi
5- İşyeri Bildirgesi (3 Adet)
6- Ek 11 +İnşaat Ruhsatı

TİCARET ODASI HÜKMİ ŞAHIS KAYIT EVRAK


1. NOTERDEN ONAYLI ANA SÖZLEŞME 6 ADET
2. İMZALI MESLEK GRUBU LİSTESİ
3. T.S.T.29.MADDESİNE GÖRE TAAHHÜTNAME
4. DİLEKÇE
5. KAYIT BEYANNAMESİ
6. ORTAKLARIN VE MÜDÜRÜN MUHTARDAN ONAY
LI İKAMETGAH BELGESİ(3 ADET)
7. ORTAKLARIN VE MÜDÜRÜN NÜFUS CÜZDAN SURETİ 3 ADT
8. ORTAKLARIN VE MÜDÜRÜN FOTOĞRAFI 3 ADT
9. ORTAKLARIN VE MÜDÜRÜN İMZA SİRKÜSÜ 3 ADT
10.YETKİLİ TARAFINDAN HESAPLANMIŞ"ŞİRKET
BİLDİRİM FORMU" (4 ADET)

ŞİRKET LTD MERKEZ NAKLİ İÇİN GEREKENLER 


1.ESKİ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ONAYLI ANA SÖZLEŞME VE T.TİCARET SİCİLİ GAZETESİ.
2.ESKİ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ONAYLI,KURULUŞUNDAN İTİBAREN ,MERKEZ NAKLİNE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE YAPILAN TÜM DEĞİŞİKLİKLERE AİT BELGELER VE BUNLARIN YAYINLANDIĞI TİCARET SİCİLİ GAZETELERİ.(TARİH SIRASINA GÖRE) 
3.MERKEZ NAKLİ İÇİN T.S.T.47.MADDEYE GÖRE DÜZENLENMİŞ ESKİ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ALINMIŞ BELGE
4.MERKEZ NAKLİNE İLİŞKİN NOTERDEN ONAYLI KARAR ÖRNEĞİ (1 ASIL,1 FOTOKOPİ)
5.MERKEZ NAKLİNE İLİŞKİN TADİL METNİ (2 ASIL,2 FOTOKOPİ)
6.BÜTÜN ORTAKLARIN İKİŞER ADET NOTERDEN VEYA MUHTARDAN ONAYLI RESİMLİ NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ, MUHTARDAN ONAYLI İKAMETGAH BELGELERİ,FOTOĞRAFLARI.
7.EN SON YETKİLİLERİN İMZA BEYANNAMELERİ (2 ADET) 
8.DİLEKÇE
9.KAYIT BEYANNAMESİ
10.İMZALI MESLEK GRUBU LİSTESİ
11.T.S.T. NÜN 29.MADDESİ UYARINCA DÜZENLENECEK TAAHHÜTNAME

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN


ŞUBE AÇILIŞI :
1.MERKEZ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ONAYLI ANA SÖZLEŞME VE T.TİCARET SİCİLİ GAZETESİ. 2.MERKEZ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ONAYLI,KURULUŞUNDAN İTİBAREN ,ŞUBE AÇILIŞINA KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE YAPILAN TÜM DEĞİŞİKLİKLERE AİT BELGELER VE BUNLARIN YAYINLANDIĞI TİCARET SİCİLİ GAZETELERİ.(TARİH SIRASINA GÖRE) 3.ŞUBE AÇILIŞI İÇİN T.S.T.55.MADDEYE GÖRE DÜZENLENMİŞ MERKEZ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ALINMIŞ BELGE 4.ŞUBE AÇILIŞINA İLİŞKİN NOTERDEN ONAYLI KARAR ÖRNEĞİ. (2 ASIL,2 FOTOKOPİ)
BU KARARDA; ŞUBE UNVANI,SERMAYESİ,YETKİLİLERİ (İKAMET ADRESLERİ YAZILI OLARAK),TEMSİL ŞEKLİ,ADRESİ VE FAALİYET KONUSU AÇIKÇA BELİRTİLECEK.
5.ŞUBE YETKİLİSİNİN; İKİŞER ADET NOTERDEN VEYA MUHTARDAN ONAYLI RESİMLİ NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ, MUHTARDAN ONAYLI İKAMETGAH BELGELERİ,FOTOĞRAFLA 6.ŞUBE YETKİLİSİNİN İMZA BEYANNAMELERİ (2 ADET) 7.DİLEKÇE 8.KAYIT BEYANNAMESİ 9.İMZALI MESLEK GRUBU LİSTESİ 10.T.S.T. NÜN 29.MADDESİ UYARINCA DÜZENLENECEK TAAHHÜTNAME

YABANCI UYRUKLU ŞİR.TİC.ODASI TESCİLİ

-NOTER ONAYLI SÖZLEŞMELER
-TC.UYRUKLU ORTAĞIN ONAYLI İKAMETGAH VE
NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ 3 ER ADET 2 FOTOĞ.
-YABANCI UYRUKLU ORTAK GERÇEK KİŞİ İSE:
.Tercüme dedilmiş noter onaylı pasaport
sureti 2 asıl 1 fotokopi,2 adet fotoğraf
-YABANCI ORTAK TÜZEL KİŞİ İSE:
.Tercüme edilmiş apostil,veya konsoloslu
k onaylı faaliyet belgesi aslı veya note
r onaylı tercümesi 1 asıl 1fotokopi
.tercüme edilmiş apostil onaylı sicil 
özeti,1 asıl 1 fotokopi,
.Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye ve
rilen tercüme edilmiş apostil veya konso
losluk onaylı vekaletname (iştirak oluna
cak şirket ve bu şirkette kendilerini te
msile yetkili kişi belirtilecek)
.yabancı uyruklu temsilcinin tercüme edi
lmiş noter oneylı pasaport sureti

TİCARET ODASINA ŞAHSİ KAYIT

1- VERGİ LEV. VE TUTANAK FOT. (2 ADET)
2- İKAMETGAH BELGESİ (2 ADET)
3- NÜFUS CÜZDAN SURETİ (2 ADET)
4- VESİKALIK FOTOGRAF (2 ADET)
5- İMZA SİRKÜLERİ (ASIL+FOT.) (2 ADET)
6- KAYIT BEYANNAMESİ
7- İMZALI MESLEK GRUBU LİSTESİ
8-ORTAKLIK HİSSELERİNİ GÖSTEREN BELGE
9-Kira Kontratı , İşe Başlama Dilekçe Örneği , Maliyeden Mükellefiyet Sorgulama

KOOPERATİF TESCİLİ İÇİN GEREKENLER

1- ANA SÖZLEŞME
2- TİCARET BAKANLIĞI İZİN YAZISI
3- KAYIT BEYANNAMESİ (YÖN.KUR. iMZALI)
4- ORTAKLARIN NÜFUS CÜZDAN SURETLERİ
5- ORTAKLARIN İKAMETGAH SENEDİ
6- ORTAKLARIN SABIKA KAYITLARI
7- YÖNETİCİLERİN İMZA SİRKÜLERİ
8- 31/10/2000 GÖRE 3 YÖN. 7 ÜYELİ İÇİN
45.000 TSH+ 27.000 GAZ H + 60.000 ODA H
TOPLAM 132.000 TESCİL MASRAFI

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN 2

6 - ŞUBE YETKİLİSİNİN İMZA BEYANNAMELERİ
7 - DİLEKÇE
8 - KAYIT BEYANNAMESİ
9 - İMZALI GRUP LİSTESİ
10 - T.S.T.NÜN 29. MADDESİ UYARINCA 
DÜZENLENECEK TAAHHÜTNAME

ŞİRKET İMZA SİRKÜSÜ İÇİN İSTENİLEN BELGE

1- SİCİL TASTİKNAMESİ
2- ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

TASFİYE KARARININ TESCİLİ İÇİN


1 - TASFİYE KARARI 2 ASIL 2 SURET
( 15 gün içinde )
2 - TASFİYE BAŞLANGIÇ BİLANÇOSU
( Tasfiye kararıyla aynı tarihli )
( Müdür tarafından imzalanmış )

TİCARET ODASI HÜKMİ ŞAHIS KAYIT EVRAK


1- DİLEKÇE
2- HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ 2 ASIL 1 FOT.
3- ORTAKLAR KURULU KARARI 2 ASIL 1 FOT.
*-*-*-*YENİ ORTAK GİRİYORSA-*-*-*-*-*-

1- NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ 2 ADET
2- İKAMETGAH İLMUHABİRİ 2 ADET
3- FOTOGRAF 3 ADET
4- 71.MADDE(ORTAK BİLDİRİM FORMU)
5- İMZA SİRKÜSÜ 2 ADET

ŞİRKET LTD MERKEZ NAKLİ İÇİN GEREKENLER 


1- Beyanname
2- Kuruluş Bildirim Formu
3- Taahhütname
4- Meslek Bildirim Formu
5- Şube Müdürünün İmza Şirküleri 3 Adet
6- Pasaport Tercümesi 3 Adet
7- Fotoğraf 2 Adet
8- Şirketin Şube Kararı Apostilli ve Türkçe Tercümesi 
9- San ve Tic Bakanlığından İzin Belgesi
10- Müzeyyel Beyanname

YABANCI ŞİRKETE HİSSE DEVRİ


YABANCI ŞİRKETE HİSSE DEVRİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
-HİSSEYİ DEVİR ALAN ŞİRKET TARAFINDAN HİSSE DEVİR İLE İLGİLİ KARAR ALINACAK,HİSSE ORANI VE ŞİRKETİ TEMSİL EDECEK KİŞİ BELİRTİLECEK VE BU BELGE APOSTİL VEYA KONSOLOSLUKTAN ONAYLI VE NOTER TASTİKLİ OLACAK-2 ADET
-YABANCI ŞİRKETİN FAALİYET BELGESİ VE SİCİL TASTİKNAMESİ APOSTİL VEYA KONSOLOSLUK ONAYLI VE NOTER TASTİKLİ -2 ADET
-YABANCI ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN: FOTOĞRAFI 2 ADET, PASAPORT TÜRKÇE TERCÜMELİ NOTER ONAYLI 2 DET,
İMZA SİRKÜSÜ 2 DET 
-YERLİ ŞİRKETİN HİSSE DEVİR KARARI NOTER ONAYLI 2 ADET
-HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ 2 ASIL 2 FOTOKOPİ 
- TİCARET ODASI TESCİL DİLEKÇESİ 
-ORTAKLIK HİSSE BİLGİLERİ

YABANCI UYRUKLU ŞİR.TİC.ODASI TESCİLİ

ŞAHIS (GERÇEK KİŞİ) KAYITLARI İÇİN ;

1 - Satış Belgesi Başvuru Dilekçesi (ATSO Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
2 - TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu (ATSO Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
3 - Vergi Levhasının Aslı Ve Fotokopisi
4 - Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2010 Yılı)
5 - Son Altı Ay İçerisinde Alınmış Adli Sicil Belgesi Aslı
6 - Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi
7 - İkametgâh İlmuhaberi Aslı Ve Fotokopisi (2010 yılı)
8 - Kadehte İçki Sunumu Yapılan İşyerlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenlenmiş Turizm İşletme Belgesi veya Belediye Tarafından Düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi (AÇIK ALKOL İÇİN OTEL, LOKANTA, BAR-GECE KULUBÜ.. VS.)
9 - Belediye Tarafından Düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi (PAREKENDE MARKET, BÜFE, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ .. VS.)
10 - Bir Adet Vesikalık Fotoğraf
11 - 2010 Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şb. TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında YENİ BAŞVURU Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı

ŞİRKET (TÜZEL KİŞİ) TEKEL RUHSATI İÇİN

ŞİRKET (TÜZEL KİŞİ) KAYITLARI İÇİN ;

1 - Satış Belgesi Başvuru Dilekçesi (ATSO Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
2 - TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu (ATSO Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
3 - Vergi Levhasının Aslı Ve Fotokopisi 
4 - Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2010 Yılı)
5 - Son Altı Ay İçerisinde Alınmış Adli Sicil Belgesi Aslı (Yetkili Kişi Adına Düzenlenmiş)
6 - Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi (Yetkili Kişi Adına Düzenlenmiş)
7 - İkametgâh İlmuhaberi Aslı Ve Fotokopisi (Yetkili Kişi Adına Düzenlenmiş) (2010 yılı)
8 - Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş Ve Bütün Değişiklikler)
9 - Yetki Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi
10 - İmza Sirküleri Aslı ve Fotokopisi
11 - Bir Adet Vesikalık Fotoğraf
12 - Belediye Tarafından Düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi (PAREKENDE MARKET, BÜFE, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ .. VS.)
13 - Kadehte İçki Sunumu Yapılan İşyerlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenlenmiş Turizm İşletme Belgesi veya Belediye Tarafından Düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi (AÇIK ALKOL İÇİN OTEL, LOKANTA, BAR-GECE KULUBÜ.. VS.)
14 - 2010 Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şb. TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında YENİ BAŞVURU Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı