GÜMRÜK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR


Vergi Levhası Fotokopisi (1 Adet)
Yoklama Tutanağı
İkametgah Belgesi (2 Adet)
Nüfus Cüzdan Sureti (2 Adet)
Vesikalık Fotograf (5 Adet)
Vergi Dairesinden Vergi Kaydı Görüntüleme
Ustalık Belgesi
Kayıt İçin Ödenecek. 292,00 YTL+13 (Faaliyet Belgesi)