İÇKİLİ İŞYERİ RUHSATI(MURATPAŞA BELE.)

Tapu (Noter Onaylı)
İskan 
Oda Kaydı
Numarataj Belgesi (Berlediye'den)
Emlak Borcu Yoktur (Belediye'den)
Kira Kontratı (Noter Onaylı)
Bağ-kur veya SSK Kayıt Belgesi 
2 Adet Fotoğraf 
Şirket Anasözleşmesi
Şirket İmza Sirküleri
Vergi Levhası
1 adet İkametgah
2 adet Nüfus Cüzdanı Sureti
Sabıka Kaydı
Okul veya camiye 100 m uzakta olmalı 
GBT Sorgulaması ( Belediye'den)

İÇKİLİ YERLER VE KAHV.İÇİN İSTENİLEN BEL


TAPU FOTOKOPİSİ(TASTİKLİ TAPU SENEDİ)
KİRA KONTRATI (NOTERDEN TASTİKLİ)
İKAMETGAH İLMUHABERİ
NÜFUS CÜZDAN SURETİ
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
SABIKA KAYDI
İMZA SİRKÜSÜ ODA KAYDI BELGESİ VERGİ LEVHASI BELGESİ
KAYMAKAMLIKTAN HAVALELİ DİLEKÇE
2 ADET TELLİ DOSYA (YARIM KAPAK)
2 ADET ÖRNEK FİŞİ- 2 ADET POSTA PULU
13- 4 ADET FOTOGRAF
PARMAK İZİ SİCİLİ (ASAYİŞ BÜRODAN)
BULAŞICI HASTALIKLARI OLMADIĞINA DAİR
UZMAN HEKİMDEN ALINACAK SAĞLIK RAPORU
NOT: ŞİRKET ADINA KAYIT OLUNACAKSA
- RESMİ İLAN GAZETESİ
- YÖNETİM KURULU KARARI TUTANAĞI
- YETKİ BELGESİ MÜD.İÇİN YÖN.KARARI SÜRT

BAĞ-KUR'A GİRİŞ BİLDİRGESİ İÇİN

Vukaatlı Nüfus Cüzdanı Örneği 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Üç Aylık Başvuru süresi geçmiş ise 85 ytl idai para cezası 
(79000004) Nolu Halk Bankası Hesabına Yatacak