BAĞ-KUR'LUNUN SAĞLIK KARNESİ İÇİN

EKSTRE 
MALİYEDEN VEYA ODADAN TASTİKLİ EVRAK
1 ADET FOTOGRAF
VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ
EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN
FOTOGRAF ( 1 ADET)
KİMLİK FOTOKOPİSİ

BAĞ-KUR'A GİRİŞ BİLDİRGESİ İÇİN

Vukaatlı Nüfus Cüzdanı Örneği 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Üç Aylık Başvuru süresi geçmiş ise 85 ytl idai para cezası 
(79000004) Nolu Halk Bankası Hesabına Yatacak